Sẽ nghiên cứu, đánh giá kỹ việc thu thuế với đất để hoang hoá; Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách, khơi thông nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp; Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi giảm nợ cho các nước đang phát triển;… Đây là một số nội dung chính trong Bản tin Tài chính với Cuộc sống tuần từ 25-5 đến 29-5-2020.

Nguồn: https://chauaoffice.vn/

Xem thêm: https://chauaoffice.vn/tin-tuc-tong-hop/tai-chinh-kinh-te/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.